Ønsker du noen å snakke med om jobb eller utdanning?

  • Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon?
  • Vurderer du å søke ny jobb eller ta utdanning, men er usikker på hvilke muligheter du har?
  • Er du usikker på hva du passer til?
  • Vil du bli en god jobbsøker?
  • Har du andre karriererelaterte spørsmål?
Vi tilbyr informasjon og veiledning knyttet til yrkes - og utdanningsvalg for alle over 19 år bosatt i Østfold! Våre tjenester er kostnadsfrie.
To damer i samtale rundt bordVeiledning Karriereveiledning, noe for deg? Kursdeltakere rundt bord ser på kurslærerKurstilbud Vi tilbyr flere gratiskurs